Đôi Mắt Trên Trời

Tác giả: Dương Nghiễm Mậu



Ngôi Nhà Của Matriona

Tác giả: Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn




Con Cá Mắc Cạn

Tác giả: Doãn Quốc Sỹ




Đen

Tác giả: Bernard Werber



Kép Tư Bền

Tác giả: Nguyễn Công Hoan




Đêm Định Mệnh

Tác giả: Nhiều Tác Giả



Elka và Meir

Tác giả: Isaac Bashevis Singer






11.4848 mili giây