Mưu Trí Thời Tần Hán

Tác giả: Dương Nhạn SinhLiêt Tử Và Dương Tử

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê


Lã Bất Vi

Tác giả: Hàn Diệu Kì


Kim Bình Mai

Tác giả: Lan Lăng Tiếu Tiếu SinhHán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Mộng Bình Sơn


Nắm Tay Chàng

Tác giả: Gia Diệp Mạn


Gái công xưởng

Tác giả: Leslie T.ChangĐông Châu Liệt Quốc

Tác giả: Phùng Mộng Long


Đoán Án Kỳ Quan

Tác giả: Nhiều Tác Giả13.4796 mili giây