Sự tiến hóa của vật lý

Tác giả: Albert Einstein, Leopold Infeld187.6694 mili giây