Tàn Uế

Tác giả: Ono Fuyumi
Người Vô Hình

Tác giả: Herbert George Wells


Hành Tinh Khỉ

Tác giả: Pierre Boulle


Ngày của Kiến

Tác giả: Bernard Werber
Resident Evil

Tác giả: Stephani Danelle PerryKiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc


Người Hóa Thú

Tác giả: Katherine Alice ApplegateTitanic trong Vũ trụ

Tác giả: Tess Gerritsen42.1658 mili giây