Thiên Địa Long Hồn

Tác giả: Cao Lâu Đại Hạ

Cửu Diễm Chí Tôn

Tác giả: Ái Cật Bạch TháiCửu Thiên Khuynh Ca

Tác giả: Trúc Yến Tiểu Sinh


Đại Kiếp Chủ

Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ


Nguyên Tôn

Tác giả: Thiên Tàm Thổ ĐậuTuyệt Thế Tà Tôn

Tác giả: Tất Cánh Thị Tuẩn Xài
Tàng Phong

Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên
25.8776 mili giây